Medycyna – królowa nauk

Medycyna jest to przede wszystkim nauka empiryczna , która oparta jest na doświadczeniach. Nauka ta obejmuje całość wiedzy na temat zdrowia oraz chorób człowieka oraz sposobach im zapobiegania oraz ich leczenia . Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres swoich zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Ojcem medycyny nazywamy Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. Ostatnio wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach, która opiera się w całości na spostrzeżeniach, które miały miejsce w czasie.

Natomiast medycyna niekonwencjonalna – swoje metody leczenia wcale lub słabo akceptowane przez medycynę opartą na badaniach naukowych. Do niej zalicza się zarówno metody leczenia, które w opinii większości lekarzy są bezwartościowe przykładowo bioenergoterapeuci, jak i takie, których pewne elementy zaadaptowano do medycyny głównego nurtu. Część metod leczenia zaliczanych do medycyny niekonwencjonalnej ma swoje źródło w wielowiekowej tradycji, którą przykładowo jest akupunktura.

Tags:

Read Users' Comments (0)

Zdrowie psychiczne

Pojęcie medyczne to tradycyjne odnośnie zdrowia psychicznego jest przeciwstawiające się chorobie. Jest to przede wszystkim brak jakichkolwiek objawów choroby. Bo zdrowie jest zdefiniowane negatywnie w sensie braku choroby. Człowiek zdrowy psychicznie to ten, u którego w zasadzie nie rozpoznaje się objawów choroby, także wtedy, gdyby nie był zadowolony ze swojego dotychczasowego życia i zdrowia i gdyby zdaniem pewnych szkół psychologicznych czy duchowych nie dostawał do właściwego wzorca.

Zdrowie psychiczne to także umiejętność i zdolność pełnienia różnych ról społecznych oraz nawiązywania i utrzymywania zdrowych relacji społecznych z jednostką i grupą.  A ma to na celu zaspokojenia ważnych potrzeb danej jednostki i grupy społecznej oraz do realizacji ważnych dla wszystkich celów. Jesteśmy istotami społecznymi i wszyscy siebie nawzajem potrzebujemy do życia orz ciągłego rozwoju. Zatem ważna jest równowaga w tych trzech aspektach życia każdego człowieka: psychiczna, fizyczna i społeczna, gdzie te wszystkie trzy elementy są ze sobą ściśle powiązane i zależą od siebie nawzajem każdego dnia.

Tags: ,

Read Users' Comments (0)

O lekach uspakajających

Leki uspokajające wykazują łagodny wpływ, który osłabia napięcie i pobudzenie psychoruchowe u osoby chorej. Człowiek zażywając tabletki uspokajające oraz nasenne jest bardzo osłabiony i cały czas czuje zmęczenie oraz apatię. Oprócz leków uspokajających pochodzenia syntetycznego takich jak barbital, mekoheksital sa jeszcze leki roślinne, które znajdują tam swoje zastosowanie. Oczywiście te roślinne leki uspokajające działają inaczej niż syntetyki, ponieważ ich działanie jest łagodne nie powodując uzależnień jak przykładowo syntetyczne leki nasenne.

Bez obaw można stosować leki takiego typu jak przetwory kozłka lekarskiego, a także znana i od dawna stosowaną melisę w formie tabletek lub naparów. Można stosować leki uspakajające w różnej postaci, od kropli, przez napary aż do wywarów. Ludzie nadpobudliwi muszą stosować tego typu specyfiki, aby społeczeństwo otaczające te osoby, nie doznawały uszczerbku na zdrowiu własnym. Leki uspokajające mogą powodować wszelakie uzależnienia.

Tags: ,

Read Users' Comments (0)

Leki antydepresyjne – stosować czy też nie?

Obecnie środki antydepresyjne, są to leki stworzone w celu usunięcia symptomów depresji. Te specyfiki wpływają na polepszenie nastroju u osoby z objawami. Wpływają one na przekazy pomiędzy neuronami oraz na procesy w neuronach kontrolujące nastrój osoby chorej. Jednak przyjmowanie tych leków wiąże się poniekąd z pewnymi skutkami ubocznymi do najpopularniejszych należą suchość w ustach, zaparcia, problemy z oddawaniem moczu, pocenie się, pobudzenie lub spowolnienie reakcji, przyrost wagi, problemy seksualne.

Jak wiadomo wiele leków może powodować działania niepożądane. Konsekwencje nie leczenia tej choroby są znacznie poważniejsze niż skutki uboczne stosowanych leków, dlatego nie należy zniechęcać się do leczenia depresji. Leki antydepresyjne nie uzależniają, ale leki uspokajające lub nasenne już tak, podczas przyjmowania przez okres około czterech tygodni bez przerw może prowadzić do uzależnień. Wszystkie leki powinno się stosować według zaleceń lekarzy, gdyż leczenie depresji zwykle trwa bardzo długo.

Tags: ,

Read Users' Comments (1)

 Page 1 of 2  1  2 »